Personale

Sygeplejersker
Vi har 5 sygeplejersker ansat her i lægehuset. De assisterer lægerne samt har deres egne konsultationer.

Du kan finde mere information under punktet
sygeplejerskekonsultationer.

Bioanalytiker/ laborant
Vi har 1 bioanalytiker (laborant) ansat. Hun tager blodprøver og laver de analyser, vi selv kan foretage i praksis, bl.a. Hb, BS, L+D, SR, CRP, urinmikroskopi, urindyrkning, urinstix, graviditetstest, ekg og lungefunktionsundersøgelser.
Bioanalytikeren står tillige for kvalitetssikring i laboratoriet.

Du kan finde mere information under punktet blodprøver.

Sekretær
Vi har 5 lægesekretærer ansat her i lægehuset.
De tager imod patienterne ved skranken, holder øje med venteværelset, passer telefoner, styrer genbestillingen af fast medicin, tidsbestillinger, tager sig af administrative opgaver samt skriver for lægerne.

Bogholder
Vi har 1 bogholder som sørger for løn og regnskab.