Kontrol af kronisk sygdom

Kære patient.

De praktiserende læger indgik med virkning fra 2018 ny overenskomst med sygesikringen. Et af hovedelementerne i den nye aftale, er at vi skal overtage de såkaldte kronikerkontroller fra sygehusene.

Det arbejde blev på sygehusene primært varetaget af sygeplejersker og det vil det også blive her hos os.

Du vil derfor som stabil og ukompliceret patient, i stigende omfang opleve udelukkende at møde en sygeplejerske ved dine kontroller. Det drejer sig primært om kontroller ved forhøjet blodtryk og andre hjertekarsygdomme, sukkersyge / diabetes, stofskiftesygdom, knogleskørhed samt rygerlunger / KOL.  Vi læger arbejder tæt sammen med sygeplejerskerne og er i tæt dialog om behandling af netop din kroniske sygdom.

Ved akut sygdom og andre nye symptomer vil du stadig komme ind til en læge.

Du skal ikke selv foretage dig noget nyt i forbindelse med allerede aftalte kontroltider.

Alle andre større lægehuse benytter samme model ved kontrol af kronisk sygdom.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkomment til at kontakte personalet.

 

Venlig hilsen

Lægerne

Lægehuset Bondovej